BIAŁA RZEKA

DOKUMENTY I KRÓTKI METRAŻ > BIAŁA RZEKA

„BIAŁA RZEKA” – film dokumentalny

 

Film zrealizowany podczas pobytu w Moskwie w 1991 roku. Ekipa mieszkała w squacie, w XIX w kamienicy na Pietrowskim Bulwarze, zajętej nielegalnie przez komunę artystyczną Aleksandra Leszczenki. Squat w Moskwie za prezydentury Jelcyna, rozpad Związku Sowieckiego, na murach napisy „Niet hospodara w Rossiji”. Komuna ochraniania przez samorzutnie odrodzonych Kozaków.

Reżyseria / Directed by – Jerzy Zalewski
Zdjęcia / Cinematography by – Jarek Szoda
Dźwięk / Sound by – Jacek Hamela
Produkcja / Produced by – Studio Filmowe Kronika, Spółka Filmowa Dr. Watkins
Producenci / Producers – Robert Kaczmarek, Andrzej Kraszewski

 
 
 
backBotton